Nowości

Archiwum

                         ZARZĄD WMOZ


1. Andrzej Grudziński - Prezes   -   601 63 58 39

2. Mirosław Sakowski - Vice Prezes d/s Organizacyjnych - 503060770

3. Ryszard Szydłowski - Vice Prezes d/s Sędziowskich -  606 42 62 71

4. Marek Chodań - Sekretarz  -  601 32 39 42

5. Aleksander Wolski  - Skarbnik  -  602 34 99 15

6. Włodzimierz Narewski - Członek Zarządu- Rzecznik d/s dyscypliny i wyróżnień  -  603 58 91 11

7. Małgorzata Bońkowska - Członek Zarządu - 660 00 76 16


                   KOMISJA REWIZYJNA  WMOZ


1. Stanisław Antczak - Przewodniczący - 798 68 07 41

2.Marek Rytlewski- Czł. Komisji - 

3. Ferdynand Stelmach  - Czł. Komisji