Nowości

Archiwum


Statut WMOZStaut PZJudo


Regulamin sportowy PZJudo

Regulamin zmiany barw klubowych

Normy wynikowe na klasy sportowe

Wysokość opłat licencyjnych PZJudo na 2017

Protokół delegata WMOZ

Uchwała Okręgowego Zjazdu Delegatów 2012 


Uchwała nr 1 Zarządu WMOZ

Uchwała nr 2 Zarządu WMOZ

Uchwała nr 3 Zarządu WMOZ

Uchwała nr 4 Zarządu WMOZ

Protokół Delegata WMOZJudo  

Uchwała nr.5 Zarządu WMOZ 

Uchwałą nr.6 Zarządu WMOZ 

Uchwałą nr.7 Zarządu WMOZ 

Uchwała nr.8 Zarządu WMOZ

Uchwała nr.9 Zarządu WMOZ 

Uchwała nr. 10 Zarządu WMOZ   

Uchwałą nr.11 Zarządu WMOZ    

Uchwałą nr.12 Zarządu WMOZ   

Uchwała nr.13 Zarządu WMOZ     


Uchwała Walnego Zjazdu Delelegatów 2016 
    

Uchwała nr. 15 Zarządu WMOZ

Uchwała nr. 16 Zarządu WMOZ


Uchwała nr. 17 Zarządu WMOZ  

Uchwała nr. 18 Zarządu WMOZ  

Uchwała nr. 19 Zarządu WMOZ  

Uchwala nr. 20 Zarządu WMOZ  

Uchwała nr.21 Zarządu WMOZ  

Uchwała nr.22 Zarządu WMOZ 

Uchwała nr.22a Zarządu WMOZ  

Uchwała nr.23 Zarządu WMOZ   

Uchwała nr. 25 Zarządu WMOZ  

Uchwała nr. 26 Zarządu WMOZ  

Uchwała Walnego Zjazdu Delegatów 2021

Uchwały Programowe Zjazdu Delegatów 2021

Uchwała nr. 27 Zarządu WMOZ

Uchwała nr.28 Zarządu WMOZ