Nowości

Archiwum


Statut WMOZStaut PZJ


Regulamin sportowy PZJ

Regulamin zmiany barw klubowych

Normy wynikowe na klasy sportowe

Wysokość opłat licencyjnych PZJudo na 2017

Protokół delegata WMOZ

Uchwała Okręgowego Zjazdu Delegatów 2012 


Uchwała nr 1 Zarządu WMOZ

Uchwała nr 2 Zarządu WMOZ

Uchwała nr 3 Zarządu WMOZ

Uchwała nr 4 Zarządu WMOZ

Protokół Delegata WMOZJudo  

Uchwała nr.5 Zarządu WMOZ 

Uchwałą nr.6 Zarządu WMOZ 

Uchwałą nr.7 Zarządu WMOZ 

Uchwała nr.8 Zarządu WMOZ

Uchwała nr.9 Zarządu WMOZ 

Uchwała nr. 10 Zarządu WMOZ   

Uchwałą nr.11 Zarządu WMOZ    

Uchwałą nr.12 Zarządu WMOZ 
  

Uchwała nr.13 Zarządu WMOZ     


Uchwała Walnego Zjazdu Delelegatów 2016 
    

Uchwała nr. 1 Zarządu WMOZ

Uchwała nr. 2 Zarządu WMOZ


Uchwała nr. 3 Zarządu WMOZ