Nowości

Archiwum

Wybory w Federacji

20-02-2016
W dniu dzisiejszym 20.02.2016
odbyło się walne zebranie delegatów Warmińsko - Mazurskiej Federacji Sportu.
Walne wybrało nowe władze Federacji.
Prezesem W-MFS został ponownie Pan Zbigniew Lewicki.
Do zarządu wybrany został nasz Prezes Andrzej Grudziński.
Gratulujemy wyboru!!!