Nowości

Archiwum

List Prezesa WMOZ do klubów

14-02-2013

Szanowni Państwo,W dniu 09 lutego br. w Olsztynie odbyło się zebranie Zarządu Warmińsko - Mazurskiego Okręgowego Związku Judo na którym podjęto kilka bardzo ważnych dla nas wszystkich Uchwał.

Z całą pewnością najwięcej emocji budzić będzie decyzja o podwyższeniu składki w naszym Związku na rok 2013 do kwoty 250,-. Ale jest ona spowodowana tym że istnieje realne zagrożenie niewypłacalności a w konsekwencji likwidacji Związku w najbliższej przyszłości. Środki wpłacane przez kluby jako składka członkowska zostają wydatkowane na najważniejsze opłaty i zadania, takie jak:
- składka w Polskim Związku Judo,
- składka w Warmińsko - Mazurskiej Federacji Sportu,
- organizację kursu doszkoleniowego sędziów judo,
- zakup nagród dla medalistów Mistrzostw Polski i ich trenerów.

Obecnie nasz Związek zrzesza 8 klubów i przy składce 150,- zł nasz budżet wynosił 1.200,- zł. Wobec aktualnych podwyżek jest to kwota nie wystarczająca na powyższe opłaty i zadania oraz bieżące zobowiązania, stąd taka decyzja Zarządu. Wyrażam nadzieję że jest to ostatnia podwyżka składki w tej kadencji.

Inną bardzo ważną Uchwałę podjęto w odniesieniu do organizacji zawodów w naszym województwie. W związku z powtarzającymi się uwagami na temat bardzo różnego poziomu organizacji zawodów, Zarząd podjął Uchwałę w myśl której na zawodach będzie wymagana obecność Delegata W-M OZ Judo który oceni poziom organizacji turnieju i zgodność z obowiązującym przepisami i standardami. Niedopuszczalna jest organizacja zawodów bez udziału Delegata oraz sędziów nie posiadających aktualnej licencji PZ Judo.
Organizując zawody na terenie naszego okręgu proszę także zaplanować i zadbać o odpowiednie ekwiwalenty dla sędziów. W przeszłości bardzo różnie wyglądało wynagradzanie sędziów i między innymi w tej chwili obserwujemy duży odpływ osób chętnych do sędziowania. Polski Związek Judo podnosząc bardzo wysoko opłaty za licencje także nam w tym nie pomaga. Jedyną formą zachęcającą do wyrobienia licencji (opłata 100,- zł) i sędziowania na zawodach jest odpowiedni ekwiwalent. Jego minimalna wysokość
jest ściśle określona w Uchwale.

Kolejną bardzo ważną Uchwałą jest wprowadzenie Rankingu na podstawie którego będzie dokonywany wybór zawodników do Kadry Województwa. W załączniku przedstawione są zasady punktowania oraz wykaz turniejów ujętych w rankingu. Trenerzy są zobowiązani po każdych zawodach do przesłania wyników na adres mailowy naszego Związku. W przypadku nie przesłania informacji o wynikach, zawodnikowi nie zostaną przypisane punkty.


Z poważaniem


Prezes
Warmińsko - Mazurskiego
Okręgowego Związku Judo

Andrzej Grudziński