Nowości

Archiwum

Andrzej Grudziński

01-01-2017
Prezesem
W trakcie Walnego Zebrania Delegatów 17.12.2016 r powołano nowy Zarząd WMOZJudo. Prezesem został ponownie Andrzej Grudziński.
Gratulacje